Kamyki

Spotkania:

dwa razy w miesiącu

Opiekunki:

Agnieszka Tyburcy
Iwanna Szemiakina

Kontakt:

mail p. Agnieszki: agnieszkatyburcy67@gmail.com
mail p. Iwanny: iwanna@interia.pl


„Kamyki” to wspólnota dla chłopców i dziewczyn (od IV klasy SP), którzy chcą przyjaźnić się z Jezusem i Maryją i którzy chcą aktywnie włączać się w życie parafii i Kościoła.

 

 


 

Na spotkaniach modlimy się, śpiewamy, poznajemy Pismo Święte i modlitwy Kościoła. Jest też czas na wspólną zabawę, wyjazdy i świętowanie. Wiemy, że nie tylko dorośli budują Kościół – my też włączamy się w dzieła parafii i niesiemy pomoc naszym kolegom i koleżankom żyjącym w krajach misyjnych.

 


 

„Z pewnością my nie czujemy się skałami, a jedynie małymi kamieniami. Jednak żaden mały kamień nie jest bezużyteczny, co więcej, w rękach Jezusa najmniejszy kamień staje się cenny, bo On go podnosi, patrzy nań z wielką czułością, obrabia go przez swojego Ducha i umieszcza we właściwym miejscu, o którym myślał od początku i gdzie może być najbardziej przydatny dla całej budowli. Każdy z nas jest małym kamieniem, ale w rękach Jezusa uczestniczy w budowaniu Kościoła.”

Z Rozważania papieża Franciszka przed modlitwą “Anioł Pański” 27 sierpnia 2017         


Aktualności “Kamykowe”

Pomalutku wracamy “do normalności”, co oznacza, że “Kamyki”  wznawiają swoją działalność. W tym roku szkolnym spotkamy się w następujących terminach:

  • 11.06.21 – piątek, godzina 19.00 (po mszy wieczornej) w “ciemnej sali”. Tego dnia spotkamy się w większym gronie – powitamy nowych członków,  omówimy plany na przyszły rok i jeszcze coś :),
  • 20.06.21 – planujemy wycieczkę rowerową do sanktuarium na Siekierkach. Wycieczka odbędzie się w godzinach popołudniowych. Szczegóły ustalimy 11.06.21