Kamyki

Spotkania:

dwa razy w miesiącu

Opiekunki:

Agnieszka Tyburcy
Iwanna Szemiakina

Kontakt:

mail p. Agnieszki: agnieszkatyburcy67@gmail.com
mail p. Iwanny: iwanna@interia.pl


„Kamyki” to wspólnota dla chłopców i dziewczyn (od IV klasy SP), którzy chcą przyjaźnić się z Jezusem i Maryją i którzy chcą aktywnie włączać się w życie parafii i Kościoła.

 

 


Na spotkaniach modlimy się, śpiewamy, poznajemy Pismo Święte i modlitwy Kościoła. Jest też czas na wspólną zabawę, wyjazdy i świętowanie. Wiemy, że nie tylko dorośli budują Kościół – my też włączamy się w dzieła parafii i niesiemy pomoc naszym kolegom i koleżankom żyjącym w krajach misyjnych.

 


„Z pewnością my nie czujemy się skałami, a jedynie małymi kamieniami. Jednak żaden mały kamień nie jest bezużyteczny, co więcej, w rękach Jezusa najmniejszy kamień staje się cenny, bo On go podnosi, patrzy nań z wielką czułością, obrabia go przez swojego Ducha i umieszcza we właściwym miejscu, o którym myślał od początku i gdzie może być najbardziej przydatny dla całej budowli. Każdy z nas jest małym kamieniem, ale w rękach Jezusa uczestniczy w budowaniu Kościoła.”

Z Rozważania papieża Franciszka przed modlitwą “Anioł Pański” 27 sierpnia 2017         

 

AKTUALNOŚCI “KAMYKOWE”

Ze względu na fakt, że wspólnotą zainteresowane są również młodsze dzieci (od I klasy) proponujemy im uczestnictwo w niektórych spotkaniach (zaznaczone pogrubioną czcionką).

1. 02.10.2020 r. Spotkanie organizacyjne dla dzieci i rodziców.
2. 10.10.2020 r. .Wycieczka rowerowa na Siekierki
3. 16.10.2020 r. Pismo Święte. Posługiwanie się Pismem Świętym. (p. Agnieszka)
4. 06.11.2020 r. Lectio Divina. Słowo Boże lustrem. Modlitwy w Biblii. (p. Iwanka)
5. 20.11.2020 r. Zdrowaś Maryjo. (p.Agnieszka)
6. 04.12.2020 r. Mikołajki.

7. 12.12.2020 wstępnie o godz. 15.00 robimy paczki dla biednych z naszej parafii

8. 18.12.2020 r. 15 min z Dzieciątkiem Jezus – adoracja. (p.Agnieszka)
9. 08.01 2021 r. Spotkanie opłatkowe.
10. 05.02.2021 r. Misje. Wielkopostna akcja misyjna. (p. Iwanka)
11. 19.02.2021 r. Droga krzyżowa.
12. 05.03.2021 r. Droga krzyżowa.
13. 19.03.2021 r. Droga krzyżowa.

14. termin jeszcze nie znany – paczki dla biednych z naszej parafii
15. 09.04.2021 r. Radosne spotkanie ze Zmartwychwstałym. (p.Iwanka)
16. 23.04.2021 r. Litania Loretańska. (p.Agnieszka)
17. 07.05.2021 r. Obcowanie świętych – mój patron.
18. 21.05.2021 r. Jezus jest Drogą. Bądź uczniem-misjonarzem (p.Agnieszka)
19. 20.06.2021 r. Grill (dla dzieci i rodziców i dla dzieci i rodziców I-Komunijnych).