Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS)

Bóg powołuje człowieka do zbawienia we wspólnocie Kościoła i do wspólnoty świętych z Trójcą Przenajświętszą. Jedną z dróg tego powołania jest wejście na ścieżkę konkretnej duchowości.

Duchowość karmelitańska jest drogą przeżywania szczególnej bliskości w relacji z osobowym Bogiem. Pod szczególną opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, inspirując się nauczaniem św Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, świecki karmelita poszukuje Bożego Oblicza w modlitwie i służbie dla dobra Kościoła i potrzeb świata, zachowując tożsamość świecką.

Jeśli rozważasz, czy Pan powołuję Cię na tę drogę – skontaktuj się z nami:

tel: +48 794 619 754 – Wiola
tel: +48 602 896 916 – Piotr

e-mail: ocdssolec@gmail.com


SPOTKANIA:

Wspólnota spotyka się dwa razy w miesiącu poza lipcem i sierpniem

 • II sobota miesiąca 
 • ostatnia niedziela miesiąca

POWOŁANIE:

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Wspólnoty prosimy o kontakt (telefoniczny lub mailowy) i zapraszamy na wybrane spotkanie – zwykle przed spotkaniem spotykamy się przed klasztorem. W soboty rozpoczynamy modlitwą w kościele, a w niedziele modlitwą w salce św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (dawna biblioteka).


Przewodniczący Wspólnoty:

Piotr Strojecki OCDS
tel: +48 602 896 916
e-mail: ocdssolec@gmail.com

Asystent Wspólnoty:

o. Szczepan Maciaszek OCD

ADRES:

OCDS Warszawa-Solec
ul. Solec 61, 00-424 Warszawa

facebook: fb.com/ocdssolec
instagram: instagram.com/ocdssolec
www: solec.ocds.pl


Plan spotkań:

II sobota miesiąca
w kościele
09:00 – Jutrznia
09:30 – Modlitwa wewnętrzna
10:15 – Msza święta – OCDS
w salce św. Elżbiety
11:30 – Agapa
12:00 – Anioł Pański
12:05 – Ogłoszenia, etc.
12:30 – Konferencja formacyjna
13:45 – Salve Regina
13:50 – Sprzątanie po spotkaniu.

Ostatnia niedziela miesiąca
w salce św. Elżbiety
10:00 – Jutrznia
10:15 – Lectio Divina
12:00 – Msza święta – parafialna 
13:45 – Agapa
14:15 – Ew. ogłoszenia
14:30 – Sprzątanie po spotkaniu


Historia Wspólnoty

Początki Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie wymykają się krytycznemu opisowi historyka, podobnie jak opis początku Zakonu Karmelitańskiego na Górze Karmel. Wiemy jedynie to, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego były dwie niezależne od siebie wspólnoty. Jednak w czasie komunistycznym całe ówczesne tercjarstwo karmelitańskie skupiło się wokół nowopowstałego klasztoru karmelitów bosych na ul. Racławickiej. Tam też zawiązała się Wspólnota, która nadal istnieje. Z warszawskim tercjarstwem karmelu terezjańskiego była związana zmarła 12 czerwca 1946 r. w Krakowie Teresa Lubińska (Józefa od św. Teresy). Została przyjęta (28 czerwca 1927 r.) i złożyła profesję tercjarską (29 lipca 1928 r.) w Warszawie. Była tłumaczką i pisarką. Wybitną postacią jest ks. prof. dr hab. Jan Piotr Stępień (Józef Maria od Jezusa) – biblista, rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1972–81, kapłan diecezji sandomierskiej zmarły 9 stycznia 1995 w Laskach pod Warszawą. Do III Zakonu Karmelitańskiego został przyjęty przez ówczesnego prowincjała o. Józefa Prusa w Krakowie w roku 1942.

Od 26 sierpnia 2017 roku Ojcowie Karmelici Bosi przejęli prowadzenie parafii na Solcu. W ten sposób pojawił się nowy klasztor karmelitów bosych w Warszawie. Jednocześnie Wspólnota OCDS na Racławickiej ustawicznie się rozrastała. W dniach 4-5 grudnia 2021 r. o. Jan Piotr Malicki OCD przeprowadził wizytację. Jednym z jej wniosków była propozycja utworzenia nowej fundacji OCDS na Solcu. Grupa kilku członków postanowiło odpowiedzieć na to zaproszenie – inauguracja nowej Wspólnoty odbyła się w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19 marca 2022 r. co czyni nas najmłodszą Wspólnotą OCDS w naszej Prowincji. 


Kto może zostać członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych?

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać osoba będąca praktykującym katolikiem, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca Prawo własne Świeckiego Zakonu.


Jakie warunki powinien spełniać kandydat?

Kandydat do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinien:

 • być w wieku od 18 do 55 lat*,
 • posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej,
 • być zrównoważonym psychicznie,
 • żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,
 • w pełni przynależeć do Kościoła katolickiego,
 • żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do świętości, w duchu charyzmatu kontemplacyjno–apostolskiego Karmelu,
 • posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu wspólnoty, bycia otwartym na przyjmowanie zadań i funkcji w niej oraz umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu,
 • być otwartym na formację i spragnionym zgłębiania Pisma Św., nauczania Kościoła oraz tekstów świętych karmelitańskich,
 • mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,
 • nie być członkiem wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji.

w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić ten warunek


Jakie są zobowiązania świeckiego karmelity?

Członek Wspólnoty OCDS jest powołany do przeżywania własnego życia jako świadomej relacji z Bogiem. Dlatego zobowiązuje się:

 • żyć w obecności Bożej,
 • codziennie uczestniczyć w Eucharystii (w miarę możliwości),
 • odprawiać w ciągu dnia przynajmniej półgodzinną modlitwę myślną lub medytację nad Słowem Bożym,
 • codziennie odmawiać Jutrznię i Nieszpory, a w miarę możliwości i Kompletę,
 • praktykować czytanie duchowe, zwłaszcza Pisma św. i dzieł autorów karmelitańskich,
 • brać czynny udział w spotkaniach wspólnoty OCDS,
 • uczestniczyć w corocznych rekolekcjach wspólnotowych,
 • codziennie robić rachunek sumienia,
 • często nawiedzać i adorować Najświętszy Sakrament,
 • praktykować czyny miłosierdzia,
 • ofiarowywać swoją pracę jako ofiarę miłą Bogu.

Aby osiągnąć dojrzałość duchową przez całe życie podlegamy formacji, najpierw przygotowującej do przyrzeczeń, a potem ciągłej.


Ile czasu trwa formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych?

Świecki karmelita, aby dojrzewać duchowo jest formowany całe życie. Formację w Świeckim Karmelu możemy podzielić na cztery etapy:

 • etap wstępny – od momentu rozpoczęcia formacji, trwający 8 mies., zakończony przyjęciem do wspólnoty.
 • etap pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń- 2 lata.
 • etap drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych – 3 lata.
 • etap formacji ciągłej – odbywając formację, uczymy się dalszego wzrastania w duchowości Karmelu.

Kiedy następuje przyjęcie do Wspólnoty?

Przyjęcie do Wspólnoty OCDS następuje po okresie wstępnym, który trwa od 8 m-cy. Jest to czas rozeznania powołania i wzajemnego poznawania się Kandydata i Wspólnoty. Rada Wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat.


Więcej o świeckim karmelu na naszej stronie prowincjalnej.