Bracia

Blog placeholder

o. Piotr od Chrystusa Eucharystycznego OCD

o. Piotr Ziewiec
administrator parafii, ekonom klasztoru, duszpasterz dzieci i młodzieży

Blog placeholder

o. Tobiasz od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

o. Tobiasz Zarzecki
przełożony klasztoru, wikariusz parafialny, duszpasterz wiernych języka hiszpańskiego

Blog placeholder

o. Wojciech od Jezusa Ukrzyżowanego OCD

o. Wojciech Ciak
dyrektor Instytutu Duchowości Karmelitańskiej, delegat prowincjalny dla Mniszek

Blog placeholder

o. Jakub od Maryi OCD

o. Jakub Kamiński
wikariusz prowincjalny, ekonom prowincji

Blog placeholder

o. Sebastian od Chrystusa Zmartwychwstałego OCD

o. Sebastian Chmielewski
duszpasterz chorych

Skip to content