Bracia

Blog placeholder

o. Szczepan Maciaszek
proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej, przełożony klasztoru

Blog placeholder

o. Arkadiusz Stawski OCD (od Ducha Św.), duszpasterz

duszpasterz wiernych języka hiszpańskiego

Blog placeholder

o.  Grzegorz Malec OCD (od Jezusa)
wikariusz parafialny, duszpasterz dzieci i młodzieży

Blog placeholder

o. Jakub Kamiński OCD (od Maryi)

duszpasterz

Skip to content