Bracia

Blog placeholder

o. Szczepan Maciaszek
proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej, przełożony klasztoru

Blog placeholder

o. Piotr Ziewiec ocd (od Chrystusa Eucharystycznego)
wikariusz parafialny, duszpasterz dzieci i młodzieży, ekonom klasztoru

Blog placeholder

o. Wojciech Ciak ocd (od Jezusa Ukrzyżowanego)
dyrektor Instytutu Duchowości Karmelitańskiej

Blog placeholder

o. Tobiasz Zarzecki ocd (od Matki Bożej z Góry Karmel)
duszpasterz wiernych języka hiszpańskiego

Skip to content