Bracia

Blog placeholder

o. Szczepan Maciaszek
proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej, przełożony klasztoru

Blog placeholder

o. Arkadiusz Maria Stawski OCD (od Ducha Św.)

duszpasterz wiernych języka hiszpańskiego (responsable de los fieles de habla hispana)

Blog placeholder

o.  Grzegorz Malec OCD (od Jezusa)
wikariusz parafialny, duszpasterz dzieci i młodzieży

Blog placeholder

o. Jakub Kamiński OCD (od Maryi)

duszpasterz

Skip to content