Carmelitanum – Instytut Duchowości Karmelitańskiej

 

Spotkania:

każdy wtorek
po Mszy św. o godz. 16:00
sale Domus Carmeli

Opiekun:

o. Wojciech Ciak OCD

Kontakt:

www: warszawa.carmelitanum.pl
facebook: fb.com/CarmelitanumWarszawa
youtube: youtube.com/CarmelitanumWarszawa

mail: warszawa@carmelitanum.pl
tel.: +48 609 910 050

Nr konta:

96 1600 1127 1848 8772 2000 0023
z dopiskiem: Carmelitanum


O Instytucie

1. Cel

Teologia życia wewnętrznego jako dyscyplina teologiczna zajmuje się doświadczeniem chrześcijańskim, tzn. ukazuje długą drogę wewnętrzną osoby wierzącej, prowadząca aż do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu, obsługiwanym przez O.O. Karmelitów Bosych stawia sobie za cel ukazać wierzącym perspektywę dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jaką osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób już tu w wierze, nadziei i miłości we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i podjęcie drogi w celu jej osiągnięcia są:

 • systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej oraz sympozja – otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego;
 • cotygodniowy udział w Eucharystii, comiesięczne godziny skupienia, rekolekcje i pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu, które służą przeżywaniu i  celebrowaniu Tajemnic życia chrześcijańskiego w liturgii, na modlitwie osobistej i we wspólnocie wierzących;
 • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Piwnicy duchowej;
 • podejmowane przez słuchaczy Instytutu różne prace na rzecz wspólnoty Carmelitanum i z Carmelitanum służą odkryciu, że wiara w Tajemnice życia chrześcijańskiego wyraża się także w czynach wpisanych w codzienność i  w  ewangelicznej prostocie wobec innych.

2. Dla kogo jest Instytut?

 • dla studentów teologii chcących pogłębić swoją duchowość;
 • dla formatorów seminaryjnych, zakonnych czy formatorek instytutów zakonnych żeńskich;
 • dla kapłanów, którzy pragną pogłębić swoją formację dla lepszego towarzyszenia wiernym;
 • dla świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną pośród wspólnot parafialnych, grup czy różnego rodzaju wspólnot i ruchów;
 • dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe i na nowo zobaczyć piękno życia w zjednoczeniu z Jezusem…

3. Rodzaj słuchaczy:

 • wolny słuchacz, uczestniczy tylko w zajęciach (można się jeszcze zgłaszać)
 • słuchacz, który uczestniczy i zdaje egzaminy
 • słuchacz, który uczestniczy, zdaje egzaminy i pisze pracę dyplomową

4. Struktura zajęć

Program z duchowości rozłożony jest na trzy lata. Każdy rok studiów jest podzielony na dwa semestry: I – październik – styczeń i II – luty – czerwiec.

Zajęcia roku akademickiego 2019-2020 rozpoczęły się 8 października i odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00-20.10 (poza wyjątkami).

5. Wykładowcy

Zajęcia prowadzą karmelici bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.

6. Miejsce wykładów

Jako miejsce wykładowe służą nastrojowe sale klasztoru i kościoła O.O. Karmelitów Bosych na Solcu, ul. Solec 61.

7. Planowane wykłady na obecny rok akademicki:

 • Doktryna i życie św. Teresy od Jezusa (28 h),
 • Wstęp do duchowości katolickiej – mądrość filozoficzna (14 h),
 • Historia duchowości /męczennicy, okres rozwoju monastycyzmu pierwotnego, duchowość wczesnego średniowiecza (14 h)
 • Święci Zakonu Karmelitańskiego – św. Teresa Benedykta od Krzyża/Edyta Stein (14 h),
 • Duchowość w rozumieniu pozakatolickim – protestantyzm (14 h),
 • Wybrane zagadnienia z judaizmu (6 h),
 • Pedagogia modlitwy (6 h)

8. Uzyskane tytuły

Zwracamy uwagę, że na obecnym etapie dany słuchacz Instytutu po skończeniu zajęć w cyklu trzyletnim i po napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie może uzyskać dyplom z duchowości, ale bez konkretnych przywilejów wobec kościelnych instytucji.

9. Tematyka wykładów:

Ojciec Wojciech Ciak (wykładowca) tak mówi o tematyce wykładów:

Głównymi tematami studium będą dzieła karmelitańskich świętych: św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i Małej Tereski. Tematy studium są aktualne także w dzisiejszym świecie.

 • Współczesne nurty w Kościele mają dużo emocji i uczuć, co jest potrzebne i ważne szczególnie na początku drogi. Pojawia się jednak potrzeba syntezy i życia modlitwą, co jest trudne w świecie, w którym jesteśmy bombardowani dużą ilością informacji. I tu św. Teresa jest przykładem, że można sobie poradzić z rozkojarzeniami.
 • Św. Jan od Krzyża z kolei przypomina, że jesteśmy wezwani do miłości oblubieńczej z Jezusem, a doświadczenia kryzysu nie są po to, by nas doświadczyć, ale by nam dać nowe serce w miejsce starego z kamienia.
 • Mała Tereska uczy nas przeżywać relację z Chrystusem pośród codzienności, wydawałoby się zwykłych czynności.
Skip to content