Carmelitanum – Instytut Duchowości Karmelitańskiej

 

Spotkania:

każdy wtorek – pierwsze spotkanie – 5.10.21

Eucharystia o godz. 16.30

Zajęcia od godz. 17.15 do 20.15 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej (wejście przez  bramę przy domu parafialnym).

W trakcie zajęć przewidziana jest 20-minutowa przerwa.

Dyrektor:

o. Wojciech Ciak OCD

Kontakt:

www: warszawa.carmelitanum.pl
facebook: fb.com/CarmelitanumWarszawa
youtube: youtube.com/CarmelitanumWarszawa
mail: warszawa@carmelitanum.pl
tel.: +48 609 910 050

Nr konta:

96 1600 1127 1848 8772 2000 0023
z dopiskiem: Carmelitanum


REKRUTACJA

Zgłoszenia na rok akademicki 2021/22 przyjmujemy od 28.09 do 14.10 we wtorki i czwartki (28.09, 30.09, 5.10, 7.10, 12.10 i 14.10) w sekretariacie Instytutu Carmelitanum we wtorki i czwartki w godz. 17:00 – 18:30.

W powyższych terminach odbędą się również rozmowy kwalifikacyjne.

Sekretariat Instytutu znajduje się domu parafialnym (na dole). Pragnący uczestniczyć w zajęciach Instytutu winni złożyć do dnia 14 października:

 • podanie
 • życiorys
 • kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów
 • dwie fotografie
 • zgodę odpowiednich przełożonych (w przypadku osób zakonnych)
Opłata za semestr:
 • 300 zł – słuchacz zdający egzaminy
 • 250 zł – wolny słuchacz

Czesne płatne na początku semestru (do końca października i do końca lutego). Istnieje możliwość opłacenia całego roku z góry. Szczegóły w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Instytutu.


Plan zajęć na rok 2021/22
Planowane wykłady na rok 2021/22:

O Instytucie
Cel

Instytut Duchowości Carmelitanum Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, działający przy Klasztorze Trójcy Świętej w Warszawie na Solcu, stawia sobie za cel ukazanie perspektywy dojścia, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego, do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jako osobą i z zamieszkałą w nas Trójcą Świętą.

Proponujemy:
 • trzyletnie systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej
 • sympozja otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego
 • cotygodniowy udział we Mszy świętej,
 • comiesięczne godziny skupienia
 • rekolekcje karmelitańskie
 • pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu
 • możliwość korzystania z różnych propozycjikulturalnych w ramach Salonu Świętych
 • aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum
Zapraszamy
 • studentów teologii chcących pogłębić swoją duchowość
 • formatorów zakonnych oraz formatorki instytutów zakonnych żeńskich
 • kapłanów pragnących pogłębić swoją formację, by lepiej towarzyszyć wiernym
 • świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną i działających w różnego rodzaju wspólnotach, ruchach i grupach parafialnych
 • wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją duchowość i na nowo odkryć piękno życiaw zjednoczeniu z Jezusem
Formy uczestnictwa

W zajęciach można uczestniczyć jako:

 • słuchacz – uczestniczy w zajęciach, przystępuje do egzaminów i pisze pracę dyplomową
 • wolny słuchacz – uczestniczy w zajęciach, ale nie przystępuje do egzaminów
Dyplom ukończenia

Słuchacz Instytutu po zakończeniu zajęć w cyklu trzyletnim, napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie może uzyskać dyplom z poznania dróg duchowości katolickiej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą Karmelici Bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z Wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.

Miejsce wykładów

Spotykamy się w pomieszczeniach Klasztoru Karmelitów Bosych.

Skip to content