Pieśni ku czci Jezusa Nazareńskiego

Przez długie lata w parafii Świętej Trójcy na Solcu śpiewano dwie pieśni ku czci Jezusa Nazareńskiego: jedną na początku pierwszej mszy świętej, na odsłonięcie Figury, a drugą na zakończenie ostatniej mszy świętej – na zasłonięcie Figury. Pieśni te śpiewane były na melodię Akatystu do Ducha Świętego. Poniżej znajdują się teksty tych pieśni oraz melodia w wykonaniu jednej z naszych parafianek

Pieśń na odsłonięcie Figury Pana Jezusa Nazareńskiego

melodia

Alleluja, alleluja, alleluja

Zawitaj Synu Boga Wszechmogącego,
Witaj nadziejo zbawienia naszego,
Zawitaj Synu Maryi Jedyny,
Witaj cierpiący za nasze przewiny.

Zawitaj za nas srodze biczowany,
Witaj w koronę cierniową ubrany,
Zawitaj, który gładzisz nasze grzechy,
Witaj wypraszający łaski i pociechy.

Zawitaj krzyż swój srogi dźwigający,
Witaj na krzyżu za nas konający,
Zawitaj któryś zmartwychpowstał,
Witaj, coś w swym kościele został.


Pieśń na zasłonięcie Figury Pana Jezusa Nazareńskiego

melodia

Alleluja, alleluja, alleluja

Dzięki Ci Synu Boga Wszechmogącego,
Dzięki nadziejo zbawienia naszego,
Dzięki Ci Synu Maryi Jedyny,
Dzięki cierpiący za nasze przewiny.

Dzięki coś za nas srodze biczowany,
Potem w koronę cierniową ubrany,
Przebacz nam Panie krzyż swój dźwigający
Przebacz na krzyżu za nas konający.

Zmiłuj się, który gładzisz nasze grzechy,
Obdarz swą łaską i udziel pociechy,
Chwalimy święte Twoje zmartwychwstanie,
Prosimy zostań w twym kościele Panie.


W latach 1998 – 2011 proboszczem parafii Świętej Trójcy na Solcu był prałat ks. Andrzej Przekaziński. Na początku jego posługi jako proboszcza została zamówiona pieśń  ku czci Pana Jezusa Nazareńskiego. Słowa napisał ks. biskup Józef Zawitkowski, a muzykę skomponował ks. prałat Wiesław Kądziela.  Skomponowana pieśń jest śpiewana na odsłonięcie i zasłonięcie cudownej Figury.  Poniżej znajduje się tekst pieśni oraz jej melodia w wykonaniu naszego organisty, pana Arthura Guzika.

Nazareński i warszawski

melodia

Nazareński i warszawski
Chryste biczowany
Bądźże od nas pochwalony,
Jezu nasz kochany

Ty na siebie wziąłeś grzechy
i nasze cierpienia
Męką swoją otworzyłeś
nam bramy zbawienia

Nazareński i warszawski
Chryste biczowany
Bądźże od nas pochwalony,
Jezu nasz kochany

Ulecz, Jezu dawne rany,
udziel cierpliwości
Daj Warszawie dni nadziei
i świętej radości

Nazareński i warszawski
Chryste biczowany
Bądźże od nas pochwalony,
Jezu nasz kochany