Figura MB Szkaplerznej

Figura Matki Bożej Szkaplerznej

W roku 2017 parafię Świętej Trójcy na Solcu przejęli Ojcowie Karmelici Bosi. Od tego czasu widoczny jest wzrost kultu Matki Bożej Szkaplerznej. W czasie kiedy proboszczem parafii był ojciec Jacek Olszewski podjęta została inicjatywa zakupu do parafii figury Matki Bożej Szkaplerznej. Figurę, sfinansowaną przez dobroczyńców można było po raz pierwszy zobaczyć w maju 2020 roku.

Szkaplerz i Fatima

W roku 1917 (od maja do października) w Fatimie miały miejsce objawienia Matki Bożej trójce portugalskich dzieci. Od maja do września Maryja ukazywała się dzieciom jako Pani Różańcowa i prosiła je, aby odmawiały różaniec w intencji grzeszników. W wielu innych objawieniach maryjnych również pojawiała się taka prośba.

Ostatnie objawienie fatimskie (październikowe) było szczególne. Zgromadzeni wierni doświadczyli „cudu słońca”, a dzieci miały bardzo bogate w treści objawienie. Hiacynta, Franciszek i Łucja zobaczyli trzy obrazy symbolizujące części różańca:

  • Najświętszą Rodzinę (tajemnice radosne),
  • Maryję w szatach fioletowych z przebitym sercem (tajemnice bolesne),
  • Maryję jako Matkę Bożą Szkaplerzną z Dzieciątkiem na kolanach i szkaplerzem w dłoni (tajemnice chwalebne).

Gdy zapytano Łucję (kiedy była już karmelitanką bosą), jak należy rozumieć to objawienie, odpowiedziała, że Maryja jasno dała do zrozumienia, że różaniec i szkaplerz święty – to dwie najważniejsze formy nabożeństw maryjnych. Pięknie podsumowuje to staropolskie przysłowie: „Szkaplerz święty noś, a na różańcu proś”.

Figura Matki Bożej Szkaplerznej widoczna w bocznym ołtarzu kościoła Św. Trójcy w Warszawie przedstawia Maryję z ostatniego objawienia fatimskiego ubraną w habit karmelitański.

Opracowała Agnieszka Tyburcy

 

Pieśni ku czci Matki Bożej Szkaplerznej

Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej wiąże się z kilkudniowym przygotowaniem (w ostatnich latach jest to Triduum). W tych przypominamy sobie i śpiewamy piękne pieśni do Matki Bożej Szkaplerznej. Poniżej przedstawiamy kilka z nich wraz z melodią.

Ty, co jaśniejesz

Ty, co jaśniejesz w niebie blaskiem chwały,
Panno Przeczysta, ozdobo Karmelu.
O Matko nasza, przyjm łaskawie pieśni,
Pełne miłości.

Skarbnico Boża, Pośredniczko szczodra,
Tyś wciąż gotowa obdarzać łaskami
Szczep co się zrodził w tajemniczych grotach
Góry Karmelu.

Usłysz modlitwy, które zanosimy,
I bądź nam Gwiazdą Przewodnią Dziewico.
Oświecaj drogę, ucz nas, jak bezpiecznie
Podążać w niebo.

Króluj nam Matko, na Górze Karmelu,
Ożywczą rosę zsyłaj na jej kwiaty.
By w Twym ogrodzie rozkwitały bujnie,
Zdobiąc Twój ołtarz.

Matczynym sercem ogarniając dzieci,
Zechciej prosimy, wzmocnić nas Maryjo.
Byśmy wraz z Tobą sycili się darem
Światła wiecznego.

Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię zwieńczył królewską koroną,
I ustanowił dla nas, o Dziewico,
Matką Karmelu.

 

Witaj Pani, my poddani

1. Witaj, Pani! My poddani do nóg padamy,
serca swoje, trudy, znoje Tobie składamy.
Pod Twój płaszcz się garniemy, miłość swą Ci niesiemy,
jak te dziatki do swej Matki, biegniem do Ciebie!

2. Tobie chwała, boś nam dała święty Szkaplerz Twój,
By nas bronił, od zła chronił, gdy z złem toczym bój,
szczere niesiem Ci dzięki, za dar hojny z Twej ręki.
Matko Boga, Matko droga, niech Ci chwała brzmi!

3. Od strapienia i zwątpienia chronisz swe dzieci,
jako Matka do ostatka wiarę w nich niecisz.
Byśmy Boga kochali, Jego wolę spełniali,
sercem prawym, duchem żwawym Jemu służyli!

4. A w ofierze niesiem szczerze: duszę i ciało;
weź je Pani i rządź nami, jako przystało.
Niech Twój Szkaplerz nas strzeże, niech umacnia lud w wierze,
niech nam będzie, zawsze, wszędzie, kluczem do nieba!

5. Więc tej Pannie nieustannie śpiewajmy dzięki,
żeśmy taki znak nad znaki wzięli z Jej ręki;
Szkaplerza się trzymajmy i Maryję wzywajmy,
z Jej opieki żyć na wieki z Bogiem będziemy