Akcja Katolicka

Spotkania:

II i IV poniedziałek miesiąca
po Mszy o godz. 18:00

Przewodnicząca: Danuta Szymerska

Asystent: o. Szczepan Maciaszek

Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną. Papież Jan Paweł II reaktywował Akcję Katolicką w Polsce, a biskupi w 1996 roku powołali ją do życia w parafii Świętej Trójcy na Solcu.

Patronem Akcji Katolickiej jest Św. Jan Paweł II, św. Andrzej Bobola i św. Wojciech. Świętem patronalnym jest Uroczystość Św. Wojciecha i Uroczystość Chrystusa Króla.

Celem Akcji Katolickiej jest:

  • pogłębianie formacji chrześcijańskiej,
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  • kształtowanie działaczy katolickich,
  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży,
  • zajmowanie stanowisk wobec zagrożeń wiary i moralności chrześcijańskiej.
Kiedy się spotykamy?

Spotkania Parafialnego Oddziału odbywają się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca po mszy wieczornej w domu parafialnym. W spotkaniach uczestniczy proboszcz, który na mocy dekretu biskupiego jest Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej.