Ministranci i Lektorzy

Spotkania:

w każdy piątek
rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18:00,
a po niej mamy spotkanie w salce w domu parafialnym

Opiekun:

o. Grzegorz A. Malec OCD

Kontakt:

mail: gregimalec@gmail.com


Ministrantem może zostać każdy kto ze szczerego serca pragnie służyć Bogu i ludziom. Zazwyczaj do ministrantów przyjmowani są chłopcy, którzy przystąpili już do sakramentu I Komunii, ale zapraszamy również chłopców młodszych. Ministrant powinien całym sercem kochać Eucharystię i z radością w niej uczestniczyć nie oczekując niczego w zamian.

Formacja ministrancka to formacja duchowa, ludzka oraz intelektualna. Podczas zbiórek dzielimy się swoimi przeżyciami z ostatniego tygodnia, rozważamy Słowo Boże oraz wsłuchujemy się w nauczanie Kościoła.