Koło Biblijne

www: sites.google.com/view/zakochanywbiblii
facebook: fb.com/ZakochanywBiblii
youtube: youtube.com/ZakochanywBiblii


Dotychczasowe wykłady:

Abraham