Spowiedź

[Zawieszony na czas wakacji] Stały dyżur w konfesjonale

Do sakramentu spowiedzi przystąpić można codziennie od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00 w kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego. Kapłana można wezwać do konfesjonału za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach przejściowych do zakrystii.

Poniedziałek

o. Wojciech Ciak OCD

Wtorek

o. Sebastian Chmielewski OCD

Środa

rotacyjnie

Czwartek

o. Piotr Ziewiec OCD

Piątek

o. Tobiasz Zarzecki OCD

Istnieje także możliwość poproszenia o kierownictwo duchowe.


Sakrament pokuty i pojednania to jeden z sakramentów uzdrowienia. Poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie, jednak przechowujemy je w glinianych naczyniach. Kościół mocą Ducha Świętego chce kontynuować dzieło uzdrowienia, które zaczął Jezus.

Pokuta i pojednanie nazywana jest także sakramentem nawrócenia, ponieważ jest spotkaniem z miłosiernym Ojcem, od którego człowiek oddalił się poprzez grzech. Pokuta uświęca drogę naszego nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy. Popularna nazwa – spowiedź, oznacza wyznanie grzechów przed kapłanem, co jest istotnym elementem tego sakramentu. Poprzez wypowiedzenie swoich grzechów, człowiek uznaje i uwielbia miłosierdzie Boga. Pojednanie oznacza dar miłości, którą grzesznik otrzymuje od Boga w tym sakramencie.

Niezbędnymi elementami do zaistnienia sakramentu są akty osoby, która korzysta ze spowiedzi. Tymi elementami są żal za grzechy, wyznanie ich oraz zadośćuczynienie.

Sakrament pokuty i pojednania jest istotnym elementem życia chrześcijanina, ponieważ uzdalnia go do komunii z Kościołem i Bogiem. Chrystus ustanowił ten sakrament dla wszystkich tych, którzy po swoim chrzcie popełnili grzech ciężki i utracili łaskę chrztu oraz zerwali komunię z Kościołem. Sakrament ten daje nową możliwość nawrócenia się i powrotu do jedności.