Spowiedź

Posługa w konfesjonale w dni powszednie

Do spowiedzi można przystąpić od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-18:00 (w tym czasie w konfesjonale kościoła czuwa spowiednik), a ponadto na początku Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00. Nie spowiadamy podczas Mszy o 7:00, ponieważ jest to Msza św. wspólnoty zakonnej. Poniżej zamieszczamy dyżury spowiedników, ale zastrzegamy, że czasem w miejsce nieobecnego dyżur będzie miał inny spowiednik.

Poniedziałek

o. Wojciech

Wtorek

o. Tobiasz

Środa

o. Piotr

Czwartek

o. Szczepan

Piątek

o. Tobiasz

Sakrament pokuty i pojednania to jeden z sakramentów uzdrowienia. Poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie, jednak przechowujemy je w glinianych naczyniach. Kościół mocą Ducha Świętego chce kontynuować dzieło uzdrowienia, które zaczął Jezus.

Pokuta i pojednanie nazywana jest także sakramentem nawrócenia, ponieważ jest spotkaniem z miłosiernym Ojcem, od którego człowiek oddalił się poprzez grzech. Pokuta uświęca drogę naszego nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy. Popularna nazwa – spowiedź, oznacza wyznanie grzechów przed kapłanem, co jest istotnym elementem tego sakramentu. Poprzez wypowiedzenie swoich grzechów, człowiek uznaje i uwielbia miłosierdzie Boga. Pojednanie oznacza dar miłości, którą grzesznik otrzymuje od Boga w tym sakramencie.

Niezbędnymi elementami do zaistnienia sakramentu są akty osoby, która korzysta ze spowiedzi. Tymi elementami są żal za grzechy, wyznanie ich oraz zadośćuczynienie.

Sakrament pokuty i pojednania jest istotnym elementem życia chrześcijanina, ponieważ uzdalnia go do komunii z Kościołem i Bogiem. Chrystus ustanowił ten sakrament dla wszystkich tych, którzy po swoim chrzcie popełnili grzech ciężki i utracili łaskę chrztu oraz zerwali komunię z Kościołem. Sakrament ten daje nową możliwość nawrócenia się i powrotu do jedności.