aktualności klasztoru Warszawa-Solec wróć

Możesz odliczyć od podatku. Dziękujemy!


29 stycznia, 2021

Szanowni Parafianie Świętej Trójcy!

Jak każdego roku, tak i teraz czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy jest darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się wsparcia kościoła parafialnego. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Jedyną dopuszczalną formą uprawniającą do odliczenia darowizny od dochodu jest przelew bankowy lub wpłata środków na konto Parafii, oraz wypełnienie załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?
Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?
Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?
Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Poniżej przedstawiamy przykład jak rozliczyć darowiznę, w rocznym zeznaniu podatkowym:
KROK PIERWSZY to wpłata na rachunek bankowy kościoła parafialnego:

Bank Pekao
68 1240 6292 1111 0010 8962 4334
Parafia Rzymskokatolicka Św. Trójcy, ul. Solec 61, 00-424 Warszawa

KROK DRUGI to wpis w tytule przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego

KROK TRZECI to wypełnienie zeznania podatkowego wraz z załącznikiem PIT-0 i w części B, w poz. 13, wpisujemy przekazaną kwotę darowizny.

Przykład 1.
Pan Jan Kowalski jest zatrudniony na umowę zlecenie i jego roczny dochód wyniósł w 2020 roku 71 650 złotych. W ciągu całego roku wpłacona przez niego darowizna na cele kultu religijnego wyniosła 4 tysiące złotych. Jaką wartość będzie mógł odliczyć? Będzie mógł odliczyć pełną wartość wpłaconej przez niego darowizny – 4 tysiące złotych – ponieważ nie przekroczyła ona 6% jego dochodu.
Przykład 2.
Pan Michał prowadzący jednoosobową działalność rozliczaną podatkiem liniowym w 2020 roku osiągnął dochód w wysokości 45 tysięcy złotych, który rozliczył w zeznaniu rocznym PIT-36L. Dodatkowo z tytułu umowy o pracę osiągnął dochód w wysokości 20 tysięcy złotych, który rozliczy w zeznaniu rocznym PIT-37. Czy złożona przez niego darowizna na cele kultu religijnego ( 800 złotych) może zostać ujęta w PIT-37? W związku z tym, że pan Michał jest również zobowiązany do wykazania dochodów z tytułu umowy o pracę na druku PIT-37, może odliczyć pełną wartość darowizny (wartość jest mniejsza niż 6% dochodu).
Pan Jan i Pan Michał mają prawo w całości odliczyć kwotę jaką wpłacili i wykazać ją w załączniku PIT-0 ).
Zatem: do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0 i musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

CZY TAKĄ DAROWIZNĘ MOŻE ZROBIĆ EMERYT/RENCISTA?
Powyższych odliczeń mogą dokonać tylko te osoby, które rozliczają się same, bądź ze współmałżonkiem. Emeryci i renciści, którzy zlecą rozliczenie ZUS-owi, nie mogą dokonać odliczeń, chyba że poinformują ZUS o chęci samodzielnego rozliczenia się. A zatem także emeryci i renciści mają możliwość dokonania odpisu.
UWAGA!
– Dowód wpłaty (przelewu) musi zawierać adnotację, że jest to darowizna na cele kultu religijnego.
– Jest on również dowodem w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym.
– Dowód wpłaty musi być z danego roku rozliczeniowego.

Przypominamy, że rozliczenia podatkowe można składać do 30 kwietnia każdego roku.

Podstawa prawna: w oparciu o Ustawę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z dn., 03.03.2000 r. poz. 176, art. 26. ust 1, pkt 9b.) można od podstawy do opodatkowania odliczyć darowizny (ofiary) przekazane na cele kultu religijnego w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.