aktualności klasztoru Warszawa-Solec wróć

Misje Parafialne, 3-9 kwietnia 2022


2 kwietnia, 2022

Drodzy Parafianie, w dniach od 3 do 9 kwietnia nasza parafia przeżywa Misje Święte. Jest to czas duchowej odnowy parafii. Towarzyszą nam będą słowa św. Pawła: W Chrystusie Bóg jedna nas ze sobą i wprowadza pokój przez krew Jego krzyża (por. Kol 1,19-20). Szczegółowy program misji przedstawia się następująco:

SOBOTA – 02 KWIETNIA 2022

18.00 – Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie Misji świętych

NIEDZIELA – 03 KWIETNIA 2022

Bóg pełen łaski i miłosierdzia – rozpoczęcie misji świętych

Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie Misji świętych o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 21.00

17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

PONIEDZIAŁEK – 04 KWIETNIA 2022

Odkrycie swojej godności – sakrament chrztu świętego

10.00 – Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń chrztu św.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń chrztu św.

19.00 – nauka stanowa dla mężczyzn

Po konferencji adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.

21.00 – Apel Jasnogórski

WTOREK – 05 KWIETNIA 2022

Umocnienie do świadectwa w wierze – sakrament bierzmowania

10.00Msza św. z nauką ogólną.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

19.00 – Nauka stanowa dla kobiet.

ŚRODA – 06 KWIETNIA 2022

Choroba i cierpienie w życiu chrześcijanina – namszczenie chorych

10.00 – Msza św. z nauką ogólną i sakramentem namaszczenia dla chorych.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

19.00 – Nauka stanowa dla małżeństw

CZWARTEK – 07 KWIETNIA 2022

Pokarm na drodze do nieba – sakrament Eucharystii i kapłaństwa

10.00 – Msza św. z nauką ogólną

18.00 – Msza św. z nauką dla dzieci

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu dla wszystkich

20.00 – Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej.

PIĄTEK – 08 KWIETNIA 2022

Źródło miłosierdzia – sakrament pokuty i pojednania

9.30 – Spowiedź

10.00 – Msza św. z nauką ogólną

17.00 – Spowiedź dzieci

17.30 – Droga krzyżowa dla dzieci w kaplicy MB Częstochowskiej

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Droga krzyżowa dla wszystkich (w parku)

– Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi

21.00 – Apel Jasnogórski

SOBOTA – 09 KWIETNIA 2022

Sakrament małżeństwa – odnowienie przyrzeczeń

10.00 – Msza św. z nauką ogólną. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Błogosławieństwo relikwiami Św. Małżonków Zelii i Ludwika Martin.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.  Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Akt zawierzenia Maryi i św. Józefowi Rodzin i Wspólnoty Parafialnej. Uroczyste Błogosławieństwo i zakończenie Misji.

 

W DNI POWSZEDNIE OD SOBOTY DO SOBOTY:

  • adoracja Najświętszego Sakramentu: 16.30.18.00
  • spowiedź: 16.30-18.00
  • różaniec: 17.30

Misje prowadzi o. Roman Hernoga, karmelita bosy

Prosimy o modlitwę o dobre owoce Misji.

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twojej dobroci.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla wszystkich parafian
i misjonarza, którzy do nas przybędzie.
Maryjo, nasza Matko – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.