aktualności klasztoru Warszawa-Solec wróć

Synod w parafii 2 (28.11.2021)


20 listopada, 2021

Szanowna Parafianko, Szanowny Parafianinie, zapraszamy Cię na Synod!

W niedzielę, 14 listopada 2021 odbyło się pierwsze spotkanie synodalne w naszej parafii. Dziękuję wszystkim uczestnikom za spotkanie. Po modlitwie do Ducha Świętego rozważaliśmy fragment 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, w którym autor mówi o darach (charyzmatach), których Bóg udziela wierzącym. Są to dary do budowania wspólnoty, a są nimi wszelkie umiejętności i zdolności udzielane do budowania Ciała Chrystusowego – Kościoła. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie:

  • co mogę zrobić dla wspólnoty kościelnej (parafialnej) współpracując z innymi osobami?
  • jaki jest mój charyzmat / zdolności / umiejętności, którymi mogę ubogacić swoją wspólnotę?
  • co chrześcijanin może konkretnie zrobić, by lepiej poznać inne osoby ze swojej parafii, by budować jedność?

W niedzielę dnia 28 listopada po Mszy o godz. 18.00 (ok. 18.50) odbędzie się drugie spotkanie synodalne (w kościele). Zapraszam.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

  • w jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność za parafię są realizowane w praktyce?
  • jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich?

(Całość materiału z powyższymi pytaniami zamieszczam niżej).

Serdecznie zapraszam do udziału osoby, które już były na spotkaniu oraz nowe osoby, byśmy podążając razem wsłuchiwali się w Słowo Boże i szukali adekwatnych rozwiązań dla potrzeb Kościoła.

Chcę Cię też prosić, byś zapoznał się ze stroną internetową https://synod.mkw.pl , na której znajduje się krótkie omówienie idei synodu i materiały robocze. Także w wersji audio-video. Pomogą nam one określić punkt wyjścia.

o. Szczepan Maciaszek, proboszcz  wraz z duszpasterzami

WŁADZA I UCZESTNICTWO

Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym. W jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć? W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? W jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje? Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich? Czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym? Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)? Jak możemy promować bardziej synodalne podejście w naszym uczestnictwie i przewodzeniu?

DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne zrozumienie. W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog? Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.? W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę? Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?