aktualności klasztoru Warszawa-Solec wróć

Narodził się nam Zbawiciel…


24 grudnia, 2020

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała dla nas

blaskiem prawdziwej światłości,

daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna,

którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Szanowni Parafianie,

celebrując Święta Bożego Narodzenia,

dziękujemy Bogu za dar wiary we Wcielenie Jezusa,

jaką zostaliśmy obdarowani w Kościele.

Radujemy się z daru życia naszego i naszych bliskich,

a łamiąc się opłatkiem życzymy sobie, aby Chrystusowy pokój

zagościł i pozostał w naszych domach.

Jako duszpasterze cieszymy się, że przez posługiwanie u Jezusa Nazareńskiego

możemy razem z Wami pielgrzymować drogą wiary .

Życzymy Wam Błogosławionych Świąt

Bożego Narodzenia

i pełnego nadziei Nowego Roku 2021!

„Idźcie do Betlejem,

gdzie Dziecię zrodzone,

w pieluszki powite,

w żłobie położone,

oddajcie Mu pokłon boski,

On osłodzi Wasze troski (… )”

W imieniu wspólnoty zakonnej

o. Szczepan Maciaszek ocd