aktualności klasztoru Warszawa-Solec wróć

Misje Parafialne, 3-9 kwietnia 2022


12 marca, 2022

Drodzy Parafianie, w dniach od 3 do 9 kwietnia nasza parafia przeżywać będzie Misje Święte. Jest to czas duchowej odnowy parafii. W czasie trwającej wojny w Ukrainie towarzyszyć nam będą słowa św. Pawła: W Chrystusie Bóg jedna nas ze sobą i wprowadza pokój przez krew Jego krzyża (por. Kol 1,19-20). Szczegółowy program misji zostanie przedstawiony z czasem. Prosimy o modlitwę o dobre owoce Misji. W skupieniu i w duchu wiary przeczytajcie, proszę, zamieszczoną poniżej modlitwę. o. Szczepan, prob.

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twojej dobroci.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla wszystkich parafian
i misjonarza, którzy do nas przybędzie.
Maryjo, nasza Matko – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.