aktualności klasztoru Warszawa-Solec wróć

Misje parafialne 2022


18 marca, 2022

W niedzielę, dnia 03 kwietnia (niedzielną Mszą św. w sobotę o 18..00) rozpoczynają się w naszej parafii Misje święte. Ostatnie Misje odbywały się w roku 2011. Czas Misji Parafialnych okresem nawracania się całej wspólnoty parafialnej. Potraktujmy ten czas jako okazję do osobistego nawrócenia i odnowy życia duchowego. Pomogą nam w tym poruszane przez kaznodzieję różne tematy dotyczące życia chrześcijańskiego. Prosimy o takie planowanie czasu, by w miarę możliwości wziąć udział w Misjach.

W dniach od 3 do 9 kwietnia odbędą się w naszej parafii Misje Parafialne, które poprowadzi o. Roman Hernoga, karmelita bosy.

Program misji parafialnych

Modlitwa o dobre owoce Misji Świętych:

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;

rodzinom dar pojednania i miłości;

młodzieży chrześcijański entuzjazm

i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twojej dobroci.

Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem

dla wszystkich parafian

i misjonarza, którzy do nas przybędzie.

Maryjo, nasza Matko – módl się za nami.

Święty Józefie – módl się za nami.