I Komunia Święta

Spotkania:

wg wyznaczonego cyklu
Pierwsze spotkanie 27 września 2020 po Mszy o godz. 10.30.

Opiekun:

Agnieszka Tyburcy

Kontakt:

mail: agnieszkatyburcy67@gmail.com
mail proboszcza: szczepan.maciaszek@gmail.com


Przygotowanie do I Komunii Świętej
  1. W drugiej połowie września (termin podawany jest z wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych) organizowane jest pierwsze spotkanie dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci przystąpiły w naszej parafii do I Komunii Świętej. Podczas tego spotkania ustalany jest termin I Komunii.
  2. Dla dzieci i rodziców przewidziany jest cykl spotkań przygotowujących do sakramentu spowiedzi i I Komunii Świętej.
  3. Pierwsza spowiedź odbywa się w okresie Wielkiego Postu, a druga w sobotę poprzedzającą dzień I Komunii Świętej.
  4. Od rodziców wymaga się następujących dokumentów umożliwiających dopuszczenie dziecka do w/w sakramentów:
    • metryka chrztu (z wyjątkiem dzieci, które były ochrzczone w naszej parafii),
    • zgoda proboszcza parafii, na terenie której mieszka dziecko na przyjęcie I Komunii Świętej w naszej parafii (dotyczy to dzieci zamieszkałych poza naszą parafią),
    • zaświadczenie od katechety potwierdzające uczestnictwo dziecka w lekcjach religii.